Наближава моментът, в който по новата програма за развитие на селските райони отново ще се финансират проекти за развитие на алтернативен туризъм и други неземеделски дейности на територията на т.нар. селски общини. Ако Вие все още не сте осъществили желания семеен бизнес, може да го направите тъкмо сега като кандидатствате за подпомагане по мярка 6.4."Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

За да Ви бъдем максимално полезни да поставите проекта си на "здрави основи", по-надолу в изложението, ще Ви запознаем с възможностите и изискванията на мярка 6.4., а така също и с приоритетите, на които в този програмен период трябва да отговарят проектите и кандидатите, които стоят зад тях.

Мярка 6.4., подобно на аналогичните мерка 312 и 311, познати от предходния програмен период, ще подпомага проекти за изграждане, оборудване и обзавеждане на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване в това число къщи за гости, семейни хотели, вили, къмпинги. Освен проекти в областта на туризма, по мярка 6.4. ще се финансират проекти за развитие на всякакви други неземеделски дейности каквито са: проекти за предоставяне на социални услуги в това число изграждане и оборудване на хосписи, домове за стари хора; проекти за предоставяне на здравни услуги като изграждане и оборудване на стоматологични и здравни центрове; проекти, свързани с изграждане и оборудване на производствени цехове (с изключение на производства за първична преработка на селскостопански и горски продукти); за изграждане и оборудване на автосервизи; проекти за предоставяне на информационни и далекосъобщителни услуги; проекти, свързани с предоставяне на онлайн услуги и много, много други.


Източник:Европрограми