Държавен фонд "Земеделие" одобри още 160 от прегледани 164 проекта по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"; от ПРСР 2007-2013 г.; Общият размер на одобрената субсидия по тях е 20 537 236 лв. Отхвърлени са 4 проекта, тъй като не отговарят на изискванията за допустимост.

Одобрените проекти представляват само част от всички заявления за подпомагане, които попадат в рамките на определения бюджет по мярка 121 от ПРСР 2007-2013.

Преди седмица ДФЗ одобри първите 221 проекта по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" с общ размер на субсидията 29 171 920 лв.

Така общият брой на одобрените проекти в извънредния прием по мярка 121, проведен през Септември, стана 381, а заявената субсидия по тях - 49 709 156 лева.

Още 403 проекта предстои да бъдат разгледани.


Източник:Европрограми