Новата инвестиционна програма „Дунав“ за развитие на транснационално сътрудничество стартира с 222 милиона евро, като България е сред страните с най-голям интерес. Програмата ще стимулира предприемачеството и опазването на природните и културни забележителности. Основен акцент ще бъде преминаването към нисковъглеродна икономика. Общият финансов ресурс ще бъде разпределен по 4 приоритетни оси. Това е единственият инструмент за транснационално сътрудничество, който по директен начин подкрепя малките и средни предприятия, каза заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. По думите й малките и средни фирми имат значителен принос към развитието на Дунавския регион, затова ще се насърчи предприемачеството и развитието на иновации, за да се увеличи конкурентоспособността на крайдунавските страни. Финансирането ще е по две схеми на ЕС за транснационални проекти в басейна на река Дунав. Над 202 милиона евро ще се отпуснат от Европейския фонд за регионално развитие, а 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ. Основен приоритет, по който ще се подкрепят проекти, е подобряването на свързаността между Дунавските страни. Възможностите са много, но ще се разчита на креативност и активност, за да се продуцират най-добрите идейни проекти, обясни Николова. Тя уточни, че за всеки един от тях трябва да има участие на минимум трима партньори от страните участници в програмата. Кандидатстването се осъществява на два етапа. Първата фаза е на концептуално ниво, а втората включва пълното проектно предложение. Обхватът на „Дунав“ включва територията на 14 страни. 9 от тях са членки на Европейския съюз - Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. Останалите 4 са Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от територията на Украйна. Дейностите на партньорите по проекта ще бъдат съфинансирани с до 84%.