Изпълнява се на територията на цялта страна, а не само по крайбрежието на Дунав и Черно море. Навсякъде където има реки, язовири, микро язовири и дори там, където няма такива. Бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; юридически лица или еднолични търговци, преработващи аквакултурни продукти; собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.