За компанията

ЗА КОМПАНИЯТА

Евро Консулт Петков ЕООД е българска бързо прогресираща консултантска компания. Благодарение на нашия силно мотивиран и всеотдаен екип от професионалисти, ние сме способни да предложим бързи, достъпни и сигурни услуги, които да помогнат на нашите клиенти при подготовка, кандидатстване и управление на европейски проекти.

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ПРИНЦИПИ

  • Мисия

    Подпомагане на българските граждани в осъществяване на техните идеи чрез предоставяне на консултантски услуги базирани на отговорност, професионализъм, морал и почтеност.

  • Визия

    Доверен и сигурен партньор на българските физически и юридически лица при реализиране на проекти.

  • Принципи

    В работата си, безусловно и неотклонно, се ръководим от принципи и ценности като отговорност, професионализъм, морал и почтеност.

Мисия, визия и принципи

Нашите Услуги

Услугите на Евро Консулт Петков са насочени към три основни дейности свързани с европейските проекти и финансиране.